FORRETNINGSBETINGELSER BILLETSALG NORSMINDE KRO A/S

AFTALEINDGÅELSEN

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Norsminde Kro har registreret og modtaget betaling.

BILLETKØBET

For at foretage køb på Norsminde Kro.dk skal du gøre følgende:

1.     Søg og find billet(ter)

2.     Indtast kundeoplysninger

3.     Godkend salgs- og leveringsbetingelserne

4.     Kontrollér om alle oplysninger er korrekte

5.     Godkend købet
Din kvittering kan du nu se på skærmen, og i løbet af få minutter vil du modtage din kvittering via email.
Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler.

LEVERING

Alle billetter solgt af Norsminde Kro er print selv. Din købskvittering er din billet.

BETALING

Du kan betale for dine billetter med Dankort. Al kommunikation mellem dig og www.norsminde-kro.dk foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til PBS, og Norsminde Kro gemmer ikke kortoplysningerne.

LEVERINGS- OG ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Alle priser er inklusiv moms og skatter. Du betaler altid et ekspeditionsgebyr på 10 kr. pr. billet.

BILLETTEN

Billetten er den kvittering vi sender til dig pr. e-mail. Billetten er personlig, og pladsen er dermed registreret i købers navn. Billetter der er blevet annulleret hos Norsminde Kro pga. bortkomst mv. er ikke er gyldige adgangstegn. Billetten accepteres kun én gang. Billetten kan altså ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange.
Hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, må du gerne give billetten til en ven. Der kan dog være enkelte arrangementer, hvor der forlanges ID i døren, men det vil i så fald fremgå tydeligt af hjemmesiden og på billetten.

Det er ikke tilladt at overdrage erhvervede billetter i kommercielt eller andet forretningsmæssigt øjemed. En overtrædelse af denne bestemmelse vil føre til annullering af billetten fra Norsminde Kros side.

Med en overdragelse i kommerciel eller anden forretningsmæssig sammenhæng fremhæves særligt - men er ikke begrænset til - følgende forhold:

  

·         Alt professionelt virksomhedssalg eller anden overdragelse af billetter, uanset prisen herfor.

·         Benyttelse af billetter som præmie i konkurrencer eller lignende uden, at der forinden er opnået tilladelse fra såvel koncertarrangørens som fra artistens side

·         Overdragelse af billetter, hvor overdragelsen sker som tilgift til andre ydelser, som f.eks. salg af rejse, restaurationsbesøg, hotelophold og lignende, uden at der forinden er indhentet forudgående tilladelse fra såvel koncertarrangør som artist.

·         Det bemærkes særskilt, at det ifølge "Lov om Billethajer" er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af koncertbilletter.

REFUNDERING

Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning.
I øvrigt gøres opmærksom på, at i henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

AFLYSNING

Et event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, datoen, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke. Læs dog informationen om arrangementet.

REKLAMATION

Er der noget, du er utilfreds med i forbindelse med dit køb af billetter, kan du kontakte Norsminde Kros reception pånorsminde@norsminde-kro.dk eller telefon 86932444.

FORBEHOLD

Norsminde Kro tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer.

Norsminde Kro forbeholder sig ret til at ændre på pladstildelingen indenfor samme billetkategori, samt flytte til en anden kategori mod at udbetale kunden en eventuel prisdifference.

Norsminde Kro er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler.

 ARRANGØREN GØR OPMÆRKSOM PÅ

·         Kontroller venligst billetten for arrangement, dato og tidspunkt

·         Billetten erstattes ikke ved bortkomst

·         Billetten refunderes kun af arrangøren og kun i tilfælde af aflysning

·         Evt. ekspeditionsgebyr refunderes ikke

·         Moms udgør 20% af det samlede beløb


Se ledig tid og book bord