Selskabsguiden

Selskab på Norsminde Kro

Denne guide er lavet på baggrund af over 650 afholdte selskaber om året.
Vi har samlet svar på de hyppigst stillede spørgsmål, samt noteret hvilke forhold der gør sig gældende på Norsminde Kro.
Det er alt sammen i den interesse at afvikle den mest optimale og perfekte fest for jer

Vi gør opmærksom på at der fra 1. marts 2016 vil være ændringer i priser!

INFORMATION OMKRING AFHOLDELSE AF SELSKAB
PÅ NORSMINDE KRO.

MENU & DETALJER
Vi anbefaler, at vi mødes nogle måneder før og taler om de grundlæggende rammer for jeres arrangement. Mail eller ring og book et møde på norsminde@norsminde-kro.dk  eller på tlf. 86 93 24 44.

DEPOSITUM
På DKK 3.500,- bliver opkrævet ved endelig bestilling af lokale til selskab. Depositum er en gensidig bekræftelse på bestillingen. Reservationen er først gældende når depositum er registreret betalt. Dette beløb modregnes endelig regning.
Beløbet kan indbetales på:
Reg.nr.: 3627 - Konto: 3617611880

Noter venligst følgende informationer sammen med overførslen:

 • Navn
 • Dato for fest
 • Lokale ved overførelsen.

Ved afbud indenfor 4 mdr. inden arrangementet tilbagebetales dette beløb ikke.

LOKALER
Ved bestilling af jeres selskab bookes et lokale (uden beregning) passende til antallet af gæster. Se lokalekapacitet herunder.
Ønskes eget lokale til selskab til mindre end 20 gæster, ekstra lokale til dans eller lokale uden forplejning er nedenstående priser gældende. Ekstra lokale tilbydes uden beregning, hvis gæsteantallet overstiger nedenstående antal personer.

Det er ikke tilladt selv at medbringe forplejning.

Lokale kapacitet / Lokaleleje

 • Magrethesalen50 ~ 100 Personer - 5000,-
 • Mellemsalen25 - 65 Personer - 5000,-
 • Rokokostuen15 - 40 Personer - 4000,-
 • Krostuen *20 - 50 Personer - 4000,-
 • Brasseriet **
 • 30 - 80 Personer
 • Aften 9500,-
 • Frokost 5500,-

Antallet varierer efter bordopstilling.

* Krostuen benyttes kun til selskaber i konfirmationstiden eller i specielle tilfælde. Men kan med fordel benyttes til reception ved bryllup eller lign.
  ** Brasseriet kan ikke lejes til selskaber i juni og juli. Der opkræves altid leje for Brasseriet, da det er vores restaurant som således må lukkes ned for øvrige gæster.


BORDPLAN
Ønskes specifik bordopstilling skal optegning over dette være os i hænde senest 5 dage før arrangementet. Såfremt det ikke sker, forbeholder vi os retten til at opsætte bordene, som vi finder det mest hensigtsmæssigt.

Der er mulighed for aflange borde, U-bord, E-bord, T-bord eller i små grupper Der er også mulighed for 6 til 10 mands runde borde à kr. 225 i leje.

Børn og gæster der spiser specialmenuer (vegetarer osv.) bedes venligst være indtegnet på planen så afviklingen af selskabet kan forgå så uforstyrret som muligt.

Vi sætter gerne bordkort og blomster på, såfremt dette er os i hænde 5 dage før arrangementet.

AFBESTILLING / ANTALSÆNDRING
5 dage før arrangementsdatoen accepteres vederlagsfrit ændring i gæsteantal på maksimum 5 %, i forhold til antal angivet ved bestilling. Herefter opkræves fuld kuvertpris for udeblevne gæster.

Ved annullering af arrangementet mindre end 2 måneder, før arrangementsdatoen, opkræves et afbestillingsgebyr på 40 % af den forventede arrangementspris.

Ved annullering af arrangementet mindre end 1 måned før arrangementsdatoen, opkræves et afbestillingsgebyr på 75 % af den fastlagte/anslåede arrangementspris.

VÆRELSER
Der kan forhåndsreserveres op til 10 værelser til gæster.
Forhåndsreservationen er gældende indtil 2 måneder før arrangementet afholdes. I fald vi ikke har modtaget navnene på gæster til de enkelte værelser, bortfalder reservationen, og Norsminde Kro kan leje værelserne ud til anden side.
Værelsesreservation samt afbestilling af værelser skal ske direkte til receptionen på tlf. 86 93 24 44 eller på mail hverdage mellem kl. 7.00 og 19.00 eller i weekenden kl. 8-15.
Der gives ikke rabat på værelser til selskabets gæster.

BETALING
Efter arrangementet sender vi en regning, som skal betales inden 5 dage.
I kan ikke betale regningen for selskabet kontant eller med udenlandske kreditkort (Mastercard, Eurocard, American Express osv.).
Såfremt betalingsfristen overskrides vil der pålægges en rente på 2 % pro anno.

BLOMSTER
Indgår ikke i couvertprisen. Vi kan bestille dekorationer fra 225,- pr stk. Bindende besked herom skal gives senest 14 dage før arrangementet. Egne dekorationer kan medbringes og evt. leveres før. Der forefindes kølefaciliteter til blomsterne, og vi anbringer dem på bordet. Ring evt. selv direkte til vores blomsterdekoratør ved specielle ønsker: Pileblomsten ved Marianne Vestergaard tlf. 40985716 eller mail m.bang@mail.tele.dk

SELSKABSAFTALE
Ved reservation underskrives en selskabsaftale der indeholder vore generelle betingelser.   

ÆNDRINGER
For selskaber der afholdes efter 1.april 2014 vil priser og menuer blive reguleret.

NATMAD
Ved servering af natmad til selskaber på færre en 20 couverter, opkræves et tillæg på 500,-

GENEREL INFO
Der dækkes altid med hvide duge og servietter. Hvide lys er inkl., I kan vælge mellem bloklys og 3-armede sølvlysestager.
Alle retter tallerkenserveres, dog bydes hovedretten 2. gang fra fad. Kartofler kommer à part. Der serveres altid godt hjemmebagt brød, smør og isvand under middagen.
Bryllupskager, småkager og andet hjemmelavet bagværk og lign. må ikke medbringes jf. Levnedsmiddel-styrelsens retningslinjer herfor.

KONTAKT
Angående ændringer eller planlægning omkring et arrangementet bedes sendt på mail norsminde@norsminde-kro.dk eller på telefon 86 93 24 44.

Der tages forbehold for eventuelle ændringer og særlige forhold.

 • Forspørgsel på bryllup

 • Se de smukke lokaler

 • Priser og betingelser

Se ledig tid og book bord